Jeg tilbyder Hatha Yoga, Hatha Soft, Yin Yoga og YinRest på faste ugentlige hold

HATHA YOGA

På Hatha holdene arbejder vi med de klassiske yogastillinger og åndedrætsøvelser. Der sigtes efter at skabe balance mellem det aktive og det passive ved at holde korte meditative pauser efter de enkelte stillinger. Grundlæggende vil Hatha Yoga løsne op for spændinger og blokeringer i kroppen og sindet og give øget kropsbevidsthed, smidighed, styrke og koncentration. Øvelserne og stillingerne har en regulerende effekt på bl.a de indre organer, nervesystem, fordøjelse, immunforsvar, stofskifte, hormoner, hjerte og blodtryk. Klassens sammensætning vil variere fra gang til gang. Vi slutter altid af med afspænding og savasana.

HATHA SOFT

Hatha Soft er overvejende siddende og liggende stillinger og med et mere mediterende fokus. Vi sniger en gang imellem også lidt Yin og Restorativ yoga ind.

YIN YOGA

Yin Yoga er en stille, enkel og meditativ praksis, der fysisk har til hensigt at påvirke, styrke, strække, vække og afspænde kroppens bindevæv (fascia, sener, ledbånd og ligamenter), det væv som forbinder alt væv i kroppen, de store hinder under huden der dækker hele kroppen som en hel kropsdragt og de mindre hinder der ligger rundt om sener, muskler, knogler og organer. Ved blid og rolig bevægelse og ved at hvile afspændt i de enkelte stillinger, påvirkes bindevævet og meridianerne (energibanerne), så der skabes bedre mobilitet i leddene og cirkulationen af chi (energi) flyder friere rundt i kroppen og til organerne. Mentalt lærer Yin Yoga os at give slip; at give slip i kroppen, at give slip i sindet, at give slip på præstation – og bare være i Nuet med en dybere sansning. Yin Yoga er en god modvægt til fysisk (over)aktivitet, stress, angst og uro.

RESTORATIV YOGA

Restorativ Yoga -også kaldet Genopbyggende Yoga, er en yderst blid, hvilende og afspændende yogaform, hvor krop og sind afspændes. Der anvendes redskaber, som pøller, blokke, tæpper o.a. til at støtte kroppen op med i de forskellige hvilestillinger, så impulserne til nervesystemet minimeres. Alle stillinger udføres liggende og der hviles typisk i 10-20 minutter i hver stilling. I Yogakilden skabes der en varm, støttende og meditativ stemning ved dæmpet belysning, stille, meditativ musik og ind imellem tilbydes deltagerne æteriske olier undervejs i timen. Fordelene ved Restorativ Yoga er mange, bl.a
- balance i nervesystemet
- et styrket immunforsvar
- bedre fordøjelse
- mindre stress
- bedre søvn
- mere ro

YinRest

YinRest er en klasse hvor Yin Yoga kombineres med Restorativ Yoga. Typisk arbejdes der i første halvdel af timen med stræk for bindevævet (Yin Yoga) og efterfølgende glides der over i de mere hvilende og dybdeafspændende stillinger fra Restorativ Yoga.